360

Revízie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške

Kontroly osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške (OOPP)

Vyhláška MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods.5.2 ukladá zamestnávateľovi vykonať periodickú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške najmenej jedenkrát za rok, resp. aj pri každej mimoriadnej udalosti ako je zachytenie pádu, alebo po extrémnom zaťažení OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú ich technický stav. Periodické kontroly vykonávajú oprávnené osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na túto činnosť.

Periodická kontrola

Periodickú kontrolu OOPP pre práce vo výške vykonáva MS SLOVAKIA s.r.o. na základe objednávky, v ktorej objednávateľ uvedie:

  • svoje fakturačné údaje
  • množstvo a druh jednotlivých OOPP
  • informáciu o existencii evidenčných kariet OOPP 

Na kontrolu pripraví objednávateľ všetky OOPP riadne očistené a kompletné, spolu s ich evidenčnými listami.

Periodickú kontrolu je možné uskutočniť po dohode v sídle dodávateľa (prednostne), alebo v sídle objednávateľa.

Výsledky kontroly

Na záver vystavíme súhrnný protokol o kontrole, v ktorom sa uvedú výsledky kontroly jednotlivých OOPP a tie OOPP, ktoré boli uznané za vyhovujúce, označíme kontrolnými nálepkami a vyznačíme kontrolu na evidenčných a kontrolných listoch. V protokole o odovzdaní dokumentácie navrhneme objednávateľovi neschválené OOPP na vyradenie.

Cena za vykonanie periodickej kontroly OOPP pre práce vo výške sa riadi interným cenníkom MS SLOVAKIA s.r.o. podľa počtu kontrolovaných kusov. Úhradu za kontrolu je možné vykonať bezhotovostne na základe vystavenej faktúry, alebo v hotovosti po skončení kontroly.

Objednávka revízie OOPP

Meno(*)
Uveďte svoje meno.

E-mail(*)
Uveďte svoju e-mailovú adresu.

Telefón
Invalid Input

Uveďte svoje telefónne číslo.

Objednávka(*)
Vyplňte objednávku.

Uveďte svoje fakturačné údaje,množstvo a druh materiálu, informáciu o existencii evidenčných kariet

Bezpečnostný kód(*)
Bezpečnostný kód
  Iný kódBezpečnostný kód nie je správne odpísaný.

Odpíšte bezpečnostný kód.

Cenník periodických kontrol OOPP

Názov položky

MJ

Cena v € bez DPH

Bezpečnostný pás

ks

2,94

Bezpečnostný postroj

ks

5,15

Karabína

ks

1,47

Lano do 2 m

ks

1,89

Lano nad 2 m do 5 m

ks

2,57

Lano nad 5 m (za 1 m)

bm

0,26

Lanyard s tlmičom pádu a karabínami jednoduchý

ks

5,67

Lanyard s tlmičom pádu a karabínami V

ks

6,30

Tlmič pádu

ks

2,94

Tlmič pádu s lanom do 2 m

ks

3,88

Samonavíjacia kladka do 3 m (standard)

ks

8,50

Samonavíjacia kladka nad 3 m do 6 m (standard)

ks

9,35

Samonavíjacia kladka nad 6 m do 15 m (standard)

ks

11,03

Samonavíjacia kladka nad 15 m do 30 m (standard)

ks

13,34

Samonavíjacia kladka 9 - 30 m (Sealed block)

ks

kalkulácia na požiadanie

Brzdy, zachycovače pádu

ks

2,42

Polohovacie zariadenia a skracovače lana

ks

3,26

Kladky na lano

ks

2,68

Slučky - oceľ 1 - 2 m

ks

2,10

Slučky - textil 30 - 200 cm

ks

1,58

Prilba

ks

3,05

Zlaňovacie zariadenia

ks

3,05

Pracovná sedačka na lano

ks

18,90

Kotviace body

ks

kalkulácia na požiadanie

Horizontálny istiaci systém

bm

kalkulácia na požiadanie

Vertikálny istiaci systém

bm

kalkulácia na požiadanie

Vyhotovenie chýbajúceho evidenčného listu OOPP

ks

2,10

Vyhotovenie dokumentácie aj v anglickom jazyku

str.

35,00

Cenník periodických kontrol rebríkov

Názov položky

MJ

Cena v € bez DPH

Drevený rebrík do 5 stupňov

ks

4,88

Drevený rebrík nad 5 stupňov

ks

5,88

Duralové (hliníkové) schodíky do 5 stupňov

ks

6,72

Duralový (hliníkový) rebrík 1-dielny

ks

5,67

Duralový (hliníkový) rebrík 2-dielny

ks

7,50

Duralový (hliníkový) rebrík 3-dielny

ks

8,30

Oceľový rebrík 1-dielny

ks

5,67

Oceľový rebrík 2-dielny

ks

7,50

Povrazový rebrík do 10 m

m

5,04

Povrazový rebrík nad 10 m a do 20 m

m

9,45

Použitie motorového vozidla (cestovné)

km

0,35

     

Ceny sú kalkulované bez nákladov na dopravu. Cestovné, resp. dopravné náklady sú účtované podľa zákona č.283/2002 Z.z.o cestovných náhradách.

Spoločnosť MS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava nie je podľa zákona o používaní ERP povinná používať eKasu. 

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855