360

Školenie výškových pracovníkov a revízie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Spoločnosť MS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava bola založená v roku 2002. Venujeme sa celoživotnému vzdelávaniu dospelých v problematike ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky.

V roku 2013 sme získali oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ-0189/13-07.1 na školenie pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky, ako aj oprávnenie na vykonávanie periodických kontrol osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).

ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV VO VÝŠKE V MÁJI 2024

 

17.05.2024 (piatok)

AKTUALIZAČNÁ PRÍPRAVA A PREŠKOLENIE

Zasadačka Domu športu Bratislava, Junácka 6

Začiatok o 9:00 h

 

• Prihlášky na aktualizačnú prípravu a na základné kurzy, ako aj potrebu faktúry a nového preukazu po jeho platnosti oznámte vopred na adrese .

• Máte platnú periodickú kontrolu OOPP (každých 12 mesiacov)?
Objednávky na periodické kontroly OOPP zasielajte nepretržite na adresu .

Inštruktori

Našimi inštruktormi sú kvalifikovaní pracovníci s dlhoročnou praxou v školiacom stredisku pre výškových pracovníkov.

My Image

Milan Schauhuber

Inštruktor horolezectva.

Inštruktor pre práce vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky.

Prax 38 rokov.

My Image

Vladimír Suchý

Inštruktor pre práce vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky.

Prax 18 rokov.

MUDr. Dušan Bajzik

MUDr. Dušan Bajzik

Inštruktor pre zdravotnú prípravu.

Základný kurz

Kurz typu A pre pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky (s prístupom po lane) je rozdelený na domácu prípravu (dištančná časť) a prípravu v školiacom stredisku (prezenčná časť ‑ 3 dni). Ukončený je záverečnou skúškou. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii s platnosťou 5 rokov (predĺženie platnosti ‑ pozri Aktualizačná príprava).

Kurz typu X pre pracovníkov vo výške bez lanového prístupu trvá 5 hodín v školiacom stredisku. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii s platnosťou 1 rok. Pravidelné obnovovanie kvalifikácie sa uskutoční každý rok (pozri Preškolenie).

Viac informácií

Aktualizačná príprava

Trvanie kurzu je 8 hodín. Je určený pracovníkom vo výške, ktorým sa v bežnom roku končí platnosť preukazu. Jeho poslaním je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi v oblasti. Končí sa preskúšaním.

Viac informácií

Preškolenie

Jedná sa o každoročné preskúšanie z obsahu základného kurzu a o oboznámenie s novinkami v oblasti. Dĺžka trvania je 3 hodiny a pracovníci získajú prezenčnú pečiatku.

Viac informácií

Revízie OOPP

Vyhláška ukladá zamestnávateľovi vykonať periodickú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške raz za rok a pri každej mimoriadnej udalosti (po zachytení pádu, po extrémnom zaťažení). Sme oprávnení a spôsobilí takéto kontroly vykonávať.

Viac informácií

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855