Základný kurz

Kurz typu A pre pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky (s prístupom po lane) je rozdelený na domácu prípravu (dištančná časť – 1 deň) a prípravu v školiacom stredisku (prezenčná časť – 3 dni). Ukončený je záverečnou skúškou. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii s platnosťou 5 rokov (predĺženie platnosti ‑ pozri Aktualizačná príprava).

Kurz typu X pre pracovníkov vo výške bez lanového prístupu trvá 5 hodín v školiacom stredisku. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii s platnosťou 1 rok. Pravidelné obnovovanie kvalifikácie sa uskutoční každý rok (pozri Preškolenie).

Prihlasovanie

Na základný kurz sa prihláste e-mailom, v ktorom uvediete:

 • meno a priezvisko
 • adresu bydliska
 • dátum narodenia
 • číslo telefónu

E-mail odošlite na adresu .

Po odoslaní prihlášky obdržíte e-mailom potvrdenie o prihlásení a prvotné pokyny ku kurzu.

Maximálny počet účastníkov v kurze je 6. Účastníci sú do kurzu zaraďovaní podľa poradia zaslaných prihlášok.

Po odoslaní prihlášky do troch dní uhraďte poplatok, v opačnom prípade budete zo zoznamu prihlásených vyčiarknutí. Každý účastník je právoplatne prihlásený až dňom pripísania úhrady.

Právoplatne prihlásených účastníkov pozývame na kurz e-mailovou pozvánkou.

Prihlásenie je možné najneskôr 2 dni pred začiatkom kurzu, potom už len telefonickým dohovorom.

Údaje pre platbu

 • Adresa:
  MS SLOVAKIA s.r.o.
  Mánesovo námestie 3
  851 01 Bratislava
 • Číslo účtu:
  3169766451/0200
 • Suma: podľa platného cenníka
 • Variabilný symbol: XXDDMMRRRR (XX - číslo kurzu, DDMMRRRR - deň, mesiac a rok narodenia)
 • Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno 

Pomôcky a výstroj

Na základný kurz si prihlásený účastník prinesie:

 • občiansky preukaz
 • písacie potreby
 • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

Na kurz typu A si účastník navyše prinesie:

 • bezpečnostný postroj (resp. aspoň sedačku)
 • HMS karabínu
 • 2-3 karabíny s poistkou
 • zlanovaciu brzdu
 • 2-3 slučky
 • tenisky so svetlou podošvou do telocvične

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855