360

Kurzy pre výškových pracovníkov

V roku 2013 sme získali oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ-0189/13-07.1 na školenie pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky.

Organizujeme kurzy s problematikou ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky. 

Základný kurz

Organizujeme 2 typy základných kurzov: pre pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky a pre pracovníkov vo výške bez lanového prístupu. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii.

Viac informácií

Aktualizačná príprava

Trvanie kurzu je 8 hodín. Je určený pracovníkom vo výške, ktorým sa v bežnom roku končí platnosť preukazu. Jeho poslaním je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi v oblasti. Končí sa preskúšaním.

Viac informácií

Preškolenie

Jedná sa o každoročné preskúšanie z obsahu základného kurzu a o oboznámenie s novinkami v oblasti. Dĺžka trvania je 3 hodiny a pracovníci obdržia prezenčnú pečiatku.

Viac informácií

Cenník kurzov

  • Základný kurz typu A (5 a viac účastníkov): 109,- € / osobu
  • Základný kurz typu A (1-4 účastníci): 520,- € spolu za celý kurz alebo dohodou
  • Základný kurz typu X (2 a viac účastníkov): 80,- € / osobu
  • Aktualizačná príprava: 50,- € / osobu
  • Preškolenie: 40,- € / osobu
  • Vystavenie nového preukazu mimo aktualizačného cyklu: 5,- €

Cena aktualizačnej prípravy a preškolenia sa znižuje o 5,- € u tých účastníkov, ktorí boli vyškolení alebo preškolení v našom vzdelávacom stredisku v predchádzajúcom roku.

Každý účastník kurzu obdrží platný daňový doklad (faktúru pri platbe vopred, resp. pokladničný doklad  pri platbe na mieste v hotovosti).

Cenník je platný od 1.6.2018.

Aktuálne termíny kurzov


MS18-007b | Aktualizačná príprava | Bratislava | 13.7.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-007c | Preškolenie - oboznámenie | Bratislava | 13.7.2018


MS18-009a | Základný kurz typu A | Piešťany | 21.-23.9.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-009x | Základný kurz typu X | Bratislava | 14.9.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-009b | Aktualizačná príprava | Bratislava | 14.9.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-009c | Preškolenie - oboznámenie | Bratislava | 14.9.2018


MS18-010a | Základný kurz typu A | Piešťany | 12.-14.10.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-010x | Základný kurz typu X | Piešťany | 12.10.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-010b | Aktualizačná príprava | Piešťany | 12.10.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-010c | Preškolenie - oboznámenie | Piešťany | 12.10.2018


MS18-011a | Základný kurz typu A | Bratislava – Piešťany | 9.-11.11.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-011x | Základný kurz typu X | Bratislava | 9.11.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-011b | Aktualizačná príprava | Bratislava | 9.11.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-011c | Preškolenie - oboznámenie | Bratislava | 9.11.2018


MS18-012a | Základný kurz typu A | Piešťany | Zmenený termín! 7.-9.12.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-012b | Aktualizačná príprava | Bratislava | Zmenený termín! 7.12.2018 | Podrobnosti a prihlasovanie

MS18-012c | Preškolenie - oboznámenie | Bratislava | Zmenený termín! 7.12.2018


Kliknite na Podrobnosti a prihlasovanie a overte si počet voľných miest v kurze.
V prípade záujmu kolektívu od 5 členov zorganizujeme výcvik podľa dohovoru i v inom termíne.

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855