360

Kurzy pre výškových pracovníkov

V roku 2013 sme získali oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ-0189/13-07.1 na školenie pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky.

Organizujeme kurzy s problematikou ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky. 

Základný kurz

Organizujeme 2 typy základných kurzov: pre pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky a pre pracovníkov vo výške bez lanového prístupu. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii.

Viac informácií

Aktualizačná príprava

Trvanie kurzu je 8 hodín. Je určený pracovníkom vo výške, ktorým sa v bežnom roku končí platnosť preukazu. Jeho poslaním je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi v oblasti. Končí sa preskúšaním.

Viac informácií

Preškolenie

Jedná sa o každoročné preskúšanie z obsahu základného kurzu a o oboznámenie s novinkami v oblasti. Dĺžka trvania je 3 hodiny a pracovníci obdržia prezenčnú pečiatku.

Viac informácií

Cenník kurzov

  • Základný kurz typu A (5 a viac účastníkov): 150,- € / osobu
  • Základný kurz typu X (2 a viac účastníkov): 90,- € / osobu
  • Aktualizačná príprava: 50,- € / osobu
  • Preškolenie: 40,- € / osobu
  • Vystavenie nového preukazu mimo aktualizačného cyklu: 5,- €

Cena aktualizačnej prípravy a preškolenia sa znižuje o 5,- € u tých účastníkov, ktorí boli vyškolení alebo preškolení v našom vzdelávacom stredisku v predchádzajúcom roku.

Každý účastník kurzu obdrží platný daňový doklad (faktúru pri platbe vopred, resp. pokladničný doklad  pri platbe na mieste v hotovosti).

Cenník je platný od 1.1.2020.

Spoločnosť MS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava nie je podľa zákona o používaní ERP povinná používať eKasu.

Aktuálne termíny kurzov


Preškolenie a aktualizačná príprava

14.1.2022 | Bratislava, Billiard Club Lavos
11.2.2022 | Dubnica nad Váhom, Stredná odborná škola
18.3.2022 | Nitra, Agroinštitút
22.4.2022 | Piešťany, ROBO Piešťany a.s.
13.5.2022 | Bratislava, ASA s.r.o.
10.6.2022 | Piešťany, ROBO Piešťany a.s.
15.7.2022 | Bratislava, ASA s.r.o.
16.9.2022 | Piešťany, ROBO Piešťany a.s.
14.10.2022 | Bratislava, ASA s.r.o.
11.11.2022 | Piešťany, ROBO Piešťany a.s.
9.12.2022 | Bratislava, ASA s.r.o.


Základné kurzy pre pracovníkov vo výške

22-004 | 29.4. – 1.5.2022 | Piešťany, Gymnázium Pierra De Coubertina
22-006 | 10.6. – 12.6.2022 | Piešťany, Gymnázium Pierra De Coubertina
22-009 | 16.9. – 18.9.2022 | Piešťany, Gymnázium Pierra De Coubertina
22-011 | 11.11. – 13.11.2022 | Piešťany, Gymnázium Pierra De Coubertina


Až do odvolania platí pre účasť na všetkých podujatiach režim OP (očkovaní + po prekonaní covid-19) a použitie rúšok!

Na aktualizačnú prípravu kurzistov pozývame podľa termínu z predchádzajúceho roka. Tohto kurzu sa môžu zúčastniť aj nepozvaní účastníci.

Pri požiadavke na otvorenie základného kurzu pre minimálne 3 účastníkov je možné dohodnúť i osobitný termín.

Dotazy zodpovieme na č. 0905 209 439.

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855