360

Kurzy pre výškových pracovníkov

V roku 2013 sme získali oprávnenie Národného inšpektorátu práce č. VVZ-0189/13-07.1 na školenie pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky.

Organizujeme kurzy s problematikou ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky. 

Základný kurz

Organizujeme 2 typy základných kurzov: pre pracovníkov vo výške s použitím špeciálnej horolezeckej techniky a pre pracovníkov vo výške bez lanového prístupu. Absolvent kurzu obdrží preukaz pracovníka vo výške v dvojjazyčnej slovensko-anglickej verzii.

Viac informácií

Aktualizačná príprava

Trvanie kurzu je 8 hodín. Je určený pracovníkom vo výške, ktorým sa v bežnom roku končí platnosť preukazu. Jeho poslaním je oboznámiť účastníkov s novými právnymi predpismi v oblasti. Končí sa preskúšaním.

Viac informácií

Preškolenie

Jedná sa o každoročné preskúšanie z obsahu základného kurzu a o oboznámenie s novinkami v oblasti. Dĺžka trvania je 3 hodiny a pracovníci obdržia prezenčnú pečiatku.

Viac informácií

Cenník kurzov

  • Základný kurz typu A (5 a viac účastníkov): 150,- € / osobu
  • Základný kurz typu X (2 a viac účastníkov): 90,- € / osobu
  • Aktualizačná príprava: 50,- € / osobu
  • Preškolenie: 40,- € / osobu
  • Vystavenie nového preukazu mimo aktualizačného cyklu: 5,- €

Cena aktualizačnej prípravy a preškolenia sa znižuje o 5,- € u tých účastníkov, ktorí boli vyškolení alebo preškolení v našom vzdelávacom stredisku v predchádzajúcom roku.

Každý účastník kurzu obdrží platný daňový doklad (faktúru pri platbe vopred, resp. pokladničný doklad  pri platbe na mieste v hotovosti).

Cenník je platný od 1.1.2020.

Spoločnosť MS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava nie je podľa zákona o používaní ERP povinná používať eKasu.

Aktuálne termíny kurzov


Júl 2021

Preškolenie a aktualizačná príprava
9.7.2021 o 9:00, Dom športu, Junácka 6, Bratislava


September 2021

Preškolenie a aktualizačná príprava
17.9.2021 o 9:00, ROBO Piešťany a.s., Royova 2

Základný kurz pracovníkov vo výške typu „A“ aj „X“
17.–19.9.2021, Gymnázium Piešťany


Október 2021

Preškolenie a aktualizačná príprava
15.10.2021 o 9:00, ROBO Piešťany a.s., Royova 2

Základný kurz pracovníkov vo výške typu „A“ aj „X“
15.–17.10.2021, Gymnázium Piešťany


November 2021

Preškolenie a aktualizačná príprava
12.11.2021 o 9:00, ROBO Piešťany a.s., Royova 2

Základný kurz pracovníkov vo výške typu „A“ aj „X“
12.–14.11.2021, Gymnázium Piešťany


December 2021

Preškolenie a aktualizačná príprava
10.12.2021 o 9:00, Dom športu, Junácka 6, Bratislava


Na všetkých školeniach až do odvolania povinné negatívne testy a respirátory (resp. rúška).

Na aktualizačnú prípravu kurzistov pozývame podľa termínu z predchádzajúceho roka. Tohto kurzu sa môžu zúčastniť aj nepozvaní účastníci.

Základný kurz typu A – kurz pre pracovníkov vo výške s použitím horolezeckej techniky.
Základný kurz typu X – kurz pre ostatných pracovníkov vo výške.
Minimálny počet prihlásených je 4 osoby, maximálny počet je 6 osôb.

Dotazy zodpovieme na č. 0905 209 439.

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855