Základný kurz typ A+X s povinnosťou úhrady na vyzvanie do troch dní, MS19-006a

Základný kurz č. MS19-006a typ A+X (prezenčná časť) sa uskutoční vo firme ROBO Piešťany, a.s., Royova 2, termín podľa dohody.
Zraz účastníkov o 9:00 vo vestibule.

Kurzu predchádza dištančná časť (samostatné domáce štúdium), ku ktorej nájdete materiály tu. Z nich budú i skúšobné otázky na záver kurzu.

V prihláške uveďte: priezvisko + A (pre kurz s lanovou technikou) alebo priezvisko + X (pre kurz bez lanovej techniky).

Po prihlásení uhraďte kurzový poplatok podľa pokynov.
Kurz bude otvorený pri účasti aspoň 4 účastníkov.
Prihláste sa bez meškania! Maximálny počet účastníkov v každom type kurzu je 6.

Ostatné podrobnosti sa dozviete v písomnej pozvánke na kurz.

Zoznam prihlásených:

  • Gravatar Peter Blaško-A
  • Gravatar Patrik Blaško-A
  • Gravatar Peter Majtán -A
2019-06-14 07:00:00
2019-06-16 20:00:00

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855