Základný kurz bez lanovej techniky, typ X, MS18-011x

Od 09.11.2018 do 09.11.2018

Miesto: Dom športu, Junácka ul. 6, Bratislava Junácka 3494/8, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Základný kurz č. MS18-011x (prezenčná časť) sa uskutoční 9.11.2018 v Dome športu v Bratislave na Junáckej ul. 6.
Zraz účastníkov o 9:00 vo vestibule.

Kurzu predchádza dištančná časť (samostatné domáce štúdium), ku ktorej nájdete materiály tu. Z nich budú i skúšobné otázky na záver kurzu.

Po prihlásení uhraďte kurzový poplatok podľa pokynov.
Prihláste sa bez meškania! Maximálny počet účastníkov je 6.

Ostatné podrobnosti sa dozviete v písomnej pozvánke na kurz.

Zoznam prihlásených:

2018-11-09 07:00:00
2018-11-09 20:00:00

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855