Základný kurz pre prístup s lanovou technikou, typ A, MS18-011a

Od 09.11.2018 do 11.11.2018

Miesto: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Námestie SNP 1493/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Základný kurz č. MS18-011a (prezenčná časť) sa uskutoční 9.11.2018 v Dome športu v Bratislave na Junáckej ul. 6 (teória a legislatíva).
Zraz účastníkov o 9:00 vo vestibule.
Praktický výcvik prebehne v Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch na Námestí SNP 9.

Kurzu predchádza dištančná časť (samostatné domáce štúdium), ku ktorej nájdete materiály tu. Z nich budú i skúšobné otázky na záver kurzu.

Po prihlásení uhraďte kurzový poplatok podľa pokynov.
Prihláste sa bez meškania! Maximálny počet účastníkov je 6.

Ostatné podrobnosti sa dozviete v písomnej pozvánke na kurz.

Zoznam prihlásených:

  • Gravatar Jozef Taliga
  • Gravatar Peter Babinec
2018-11-09 07:00:00
2018-11-11 20:00:00

Adresa

MS SLOVAKIA s.r.o.
Mánesovo námestie 1231/3
851 01 Bratislava

E-mail

office@msslovakia.eu
kurzy@msslovakia.eu

Telefón

+421 905 209 439
+421 948 599 998

Fakturačné údaje

IČO 35840811
DIČ 2021676855